Obscurcis_Romancia-Theatre_Of_Deception-2012-UTP

Obscurcis_Romancia-Theatre_Of_Deception-2012-UTP
º ARTiST......: Obscurcis Romancia º
º ALBUM.......: Theatre Of Deception º
º TYPE........: Normal º
º GENRE.......: Black Metal º
º LABEL.......: Self-Released º
º º
º YEAR........: 2012 SOURCE...: CDDA º
º RiP.DATE....: 03-28-2012 GRABBER..: Exact Audio Copy v1.0 beta 1 º
º STREET.DATE.: 02-26-2012 ENCODER..: LAME v3.98.4 -V0 --vbr-new º
º CATALOG.....: QUALiTY..: 293kbpsavg 44.1kHz Joint Stereo º
º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[TRACK.LiST]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º º
º 01 Awakening In Spiritual Madness 10:05 º
º 02 Beware The Moon 4:58 º
º 03 Sanctuaire Damné 6:32 º
º 04 Le Quatrième Acte 8:33 º
º 05 Mournful Darkness 6:49 º
º 06 From Within The Fire Of Eternity 10:45 º
º 07 In Memoriam 7:32 º
º 08 Seasons Of Infinite Sorrow 9:43 º
º º
º TOTAL SiZE.: 8 Files/169.8MB/64:57 min º
º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[RELEASE.NOTES]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º º
º Ça prit du temps mais voici le nouvel album !! º
º º
º º