Kataklysm-Of_Ghosts_And_Gods-2015-UTP

Kataklysm-Of_Ghosts_And_Gods-2015-UTP
º   Kataklysm-Of_Ghosts_and_Gods-2015-UTP                                 º
º                                                                         º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[RELEASE.iNFO]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º                                                                         º
º   ARTiST......: Kataklysm                                               º
º   ALBUM.......: Of Ghosts And Gods                                      º
º   TYPE........: Normal                                                  º
º   LABEL.......: Nuclear Blast Records                                   º
º   GENRE.......: Death Metal                                             º
º                                                                         º
º   LANGUAGE....: English       SOURCE.....: Compact Disc Digital Audio   º
º   RiP.DATE....: 07-23-2015    GRABBER....: EAC 1.0beta3 (Secure Mode)   º
º   RETAiL.DATE.: 07-31-2015    ENCODER....: LAME3.98.4 with preset -V0   º
º   CATALOG.....: 3495-2        QUALiTY....: 285kbps/44.1kHz/Joint Stereo º
º                                                                         º
º   URL.........: http://shop.nuclearblast.com                      ... º
º                                                                         º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[RELEASE.NOTES]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º                                                                         º
º   Born in 1992 from the cold winds of Montreal, Québec, Canada comes    º
º   one of the country’s top extreme musical exports to date: KATAKLYSM.  º
º                                                                         º
º                                                                         º
º   ---                                                                   º
º                                                                         º
º   Limited first pressing format incl. 4 live bonus tracks recorded in   º
º   Cape Town, July 15th 2014.                                            º
º                                                                         º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ[TRACK.LiST]ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º                                                                         º
º   01  Breaching The Asylum                                4:04          º
º   02  The Black Sheep                                     4:33          º
º   03  Marching Through Graveyards                         5:22          º
º   04  Thy Serpent's Tongue                                3:56          º
º   05  Vindication                                         3:42          º
º   06  Soul Destroyer                                      3:28          º
º   07  Carrying Crosses                                    4:31          º
º   08  Shattered                                           5:02          º
º   09  Hate Spirit                                         4:36          º
º   10  The World Is A Dying Insect                         6:41          º
º   11  Fire (Bonus Live)                                   6:06          º
º   12  Push The Venom (Bonus Live)                         3:33          º
º   13  Elevate (Bonus Live)                                4:07          º
º   14  Blood In Heaven (Bonus Live)                        5:57          º
º                                                                         º
º                            TOTAL SiZE.: 14 Files/140.9MB/65:38 min      º